PHỤ CẤP TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Sẵn sàng du học tập – Những có mang nhỏng chi phí lương, tiền ttận hưởng, chi phí huê hồng bao gồm nghĩa không giống nhau, chính vì thế được diễn đạt bằng mọi tự ngữ không giống nhau trong tiếng Anh. Những tự vựng với ví dụ sau đây để giúp các bạn nắm rõ hơn những khái niệm này.

Bạn đang xem: Phụ cấp tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả lúc thao tác làm việc, lương nói bình thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm bên cạnh giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên làm thêm ngoài tiếng sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả chu kỳ cùng hay theo mon, đựơc cơ chế trong vừa lòng đồng lao cồn.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí thuê thường xuyên trả theo tuần, đặc biệt là mang đến rất nhiều công việc làm cho thuê càng nhiều, ko bắt buộc qua bằng cung cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí prúc cung cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phú cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe pháo, chuyên chở, điện thoại cảm ứng thông minh. Hình như, “allowance” còn được dùng làm chỉ khoản chi phí tiêu lặt vặt bố mẹ thường xuyên mang đến con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Ngày 20 Tháng 10 Là Ngày Gì ? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Tôi nhận được chi phí trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm doanh thu bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi hay tính mứcchi phí hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng trọn,“attendance bonus”là tiền ttận hưởng cần cù.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Cửa Hàng chúng tôi bộ quà tặng kèm theo thêm chi phí thưởng trọn năng suất thao tác mang đến Shop chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest egglớn help pay for her university fees.

Kể tự Lúc Jenny thành lập và hoạt động Cửa Hàng chúng tôi ban đầu để dành riêng tiền về sau con nhỏ bé học Đại học tập.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cung cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Xem thêm: Chứng Thư Bảo Lãnh Là Gì ? Có Mấy Loại Bảo Lãnh? Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì

Các ông công ty phải trả chi phí trợ cấp thôi việc sau khoản thời gian một nhân viên bị thôi câu hỏi.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp