Nguyên tắc toàn diện là gì

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (164.89 KB, 10 trang )
Bạn đang xem: Nguyên tắc toàn diện là gì

Đề 2 : Trình bày nội dung, yêu cầu cụ thể về cơ sở triết học của nguyên tắc toàn diện. Nêu và phân tích ví dụ về sự vi phạm nguyên tắc này trong xã hộiSeminarNguyên tắc toàn diện1, Nội dung Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải chú ý đến tất cả các yếu tố , mối liên hệ , sự tác động lẫn nhau của các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng với nhau một cách đúng đắn. Chống tư tưởng phiến diện , một chiều chiết trung chủ nghĩa2, Yêu cầua , Trong hoạt động nhận thức •Phải xem xét các yếu tố , thuộc tính sự vật, tìm ra các yếu tố, bộ phận quan trọng và cơ bản của các mối quan hệ , tác động qua lại giữa chúng •Tìm được mối liên hệ và sự tác động qua lại của các sự vật, hiện tượng với nhau , gồm cả mối liên hệ trực tiếp , gián tiếp•Nhận thức đúng một sự vật nào đó chúng ta phải xem xét tất cả các mặt , mối liên hệ của sự vật đó gồm : mối liên hệ bên trong, bên ngoài , liên hệ trực tiếp , gián tiếp, ngẫu nhiên,… b , Trong hoạt động thực tiễn •Đề ra mục tiêu và xác định phương hướng , giải pháp thực hiện mục tiêu đòi hỏi phải điều tra, khảo
sát một cách toàn diện các mặt , các yếu tố có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu và điều kiện thực tế để thực hiện mục tiêu nào đó •Để cấu tạo sự vật , hiện tượng phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp , nhiều hình thức , nhiều phương pháp, phương tiện khác nhau để tác đọng làm biến đổi sự vật theo hướng có lợi•Muốn đánh giá , kết luận đúng sự vật , hiện tượng đòi hỏi tác động cơ bản nhất , chủ yếu nhất dẫn đến kết quảc , Chống tư duy phiến diện , một chiều•Điều tra , khỏa sát sơ sài, chứa đủ thông tin cần thiết đã kết luận về sự vật dẫn đến sai lầm •Đánh giá kết luận về sự vật , hiện tượng , chỉ thấy mặt này , không thấy mặt kia , tuyệt đối hóa một mặt nào đó dẫn đến sai lầm •Điều tra khảo sát tìm ra nhiều mặt , nhiều yếu tố nhưng không phân biệt được các mặt , yếu tố có vai trò ngang nhau. Hòa trộn các quan điểm trái ngược một cách vô nguyên tắc3, Cơ sở triết học Là nguyên lý về tính phổ biến của các mối liên hệa , Định nghĩa về mối liên hệ •Là một phạm trù triết chỉ sự ràng buộc quy định lẫn nhau , sự
tác động qua lại giữa các sự vật , hiện tượng ,quá trình hoặc giữa các mặt, bộ phận, quá trình trong một sự vật b, Nội dung nguyên lý về sự phổ biến của các mối liên hệ Mỗi sự vật , hiện tượng và các quá trình cấu thành thế giới vừa tách biệt nhau tương đối , vừa có sự liên hệ , thâm nhập , chuyển hóa lẫn nhau làm cho thế giới trở thành một chỉnh thể thống nhẩtVí dụ vi phạm nguyên tắc toàn diện Đồng tiền bao giờ cũng có 2 mặt ! Nhưng khi tung đồng tiền kết quả chỉ ra 1 mặt.Nếu chúng ta khẳng định "Đồng tiền chỉ có 1 mặt" là chúng ta quán triệt vấn đề ko toàn diện•Nếu bạn chọn mặt này tôi chọn mặt kia ! Biết 2 mặt của 1 vấn đề tức chúng ta đã có sự QUÁN TRIỆT TOÀN DIỆN •Tại sao chúng ta lại biết đồng tiền có 2 mặt nhỉ ? DO chúng ta có "quan điểm lịch sử cụ thể". Đồng tiền nó ra sao ? Được chế tạo thế nào ? Nhằm mục đích gì ? Hiểu như vậy là ta có "Quan điểm lịch sử cụ thể". Như vậy : Quán Triệt ( quan điểm toàn diện + quan điểm lịch sử cụ thể ) = hoạt độngTạo sao gọi là hoạt động ! Vì nó sử dụng dược ! Quán triệt > Hoạt động ! The End


*
Cơ sở lý luận của công tác kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng 75 844 3
*
Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam 21 2 17
*
cơ sở triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam trong thời kỳ quá độ 16 761 0


Xem thêm: Chân Ái Cuộc Đời Là Gì Mà Ai Cũng Phải Đi Tìm Cho Bằng Được?

*
Vận dụng nguyên tắc toàn diện của sự nhận thức khoa học để phân tích nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 20 1 3
*
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ 76 395 0
*
Cơ sở khoa học của công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp 43 871 3
*
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 40 474 0
*
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 33 505 1
*
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 37 359 0


Xem thêm: Lệ Phí Trước Bạ Là Gì ? Ibaoviet Khái Niệm Và Những Quy Định Pháp Luật

*
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 53 331 0