- Theo đó,công thức tính hiệu suấtphản ứng được tính như sau:%hiệu suất = (lượng thực tế/ lượng lý thuyết) x 100, Hiệu suất phản ứng 90%, là phản ứng mang lại năng suất 90%, 10% là năng lượng bị bỏ phí và không phản ứng, không thể thu lại hết" /> - Theo đó,công thức tính hiệu suấtphản ứng được tính như sau:%hiệu suất = (lượng thực tế/ lượng lý thuyết) x 100, Hiệu suất phản ứng 90%, là phản ứng mang lại năng suất 90%, 10% là năng lượng bị bỏ phí và không phản ứng, không thể thu lại hết" />

Công thức tính hiệu suất phản ứng

  -  
*
Công thức tính hiệu suất phản ứng" width="425">

- Theo đó,công thức tính hiệu suấtphản ứng được tính như sau:%hiệu suất = (lượng thực tế/ lượng lý thuyết) x 100. Hiệu suất phản ứng 90%, là phản ứng sở hữu lại năng suất 90%, 10% là năng lượng bị bỏ tầm giá với ko phản ứng, ko thể thu lại hết.

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu suất phản ứng

Hoặc cũng có thể tính theo khối lượng:

H = khối lượng thu được thực tế x 100% / khối lượng thu được tính theo phương trình

- Lưu ý là tính hiệu suất theo số mol chất thiếu (theo số mol nhỏ)

- Từ công thức cũng gồm thể tính được:

nC= nA pứ= (nA ban đầu. H)/100

nA ban đầu cần dùng: nA ban đầu= (nC.100)/H

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 2)" width="613">

Công thức tính khối lượng chất tmê mệt gia Khi gồm hiệu suất

- Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, yêu cầu lượng chất tsay mê gia thực tế đem vào phản ứng phải hơn nhiều để bù vào sự hao hụt. Sau Khi tính khối lượng chất tsay đắm gia theo phương trình phản ứng, ta tất cả khối lượng chất tham mê gia khi tất cả hiệu suất như sau:

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 3)" width="134">

Công thức tính khối lượng sản phẩm lúc gồm hiệu suất

- Vì hiệu suất phản ứng hóa học nhỏ hơn 100% bắt buộc khối lượng sản phẩm thực tế thu được sau phản ứng phải nhỏ hơn nhiều sự hao hụt. Sau khi tính toán được khối lượng sản phẩm theo phương trình phản ứng, ta sẽ xác định được khối lượng sản phẩm lúc bao gồm hiệu suất theo công thức sau:

*
Công thức tính hiệu suất phản ứng(ảnh 4)" width="134">

Bài tập minh họa

Ví dụ1:Nung 0,1 mol Canxi cacbonat thu được 0,08 mol Canxi oxit. Tính hiệu suất phản ứng hóa học xảy ra.

Giải:

CaCO3→ CaO + CO2

Theo phương trình phản ứng nCaCO3= nCaO= 0,08 mol.

Áp dụng công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học theo số mol, ta có:

H = (0,08/0,1) x 100 = 80%

Ví dụ 2:Tính khối lượng Natri cùng thể tích khí Clocần dùng để điều chế 4,68 gam muối Natri Clorua. Cho hiệu suất phản ứng là 80%

Giải:

nNaCl= mNaCl/ MNaCl= 4,68/58,5 = 0,08 (mol)

Phương trình hóa học:2Na + Cl2→ 2NaCl (1)

Theo phương trình hóa học(1) và hiệu suất phản ứng là 80%, ta có:

nNa= 0,08 x 100/80 = 0,1 (mol) => Khối lượng Natri cần cần sử dụng là mNa= 0,1 x 23 = 2,3 (g)

nCl2= (0,08 x 100)/2 x 80 = 0,05 (mol) => Thể tích khí Clo cần sử dụng là VCl2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

Ví dụ 3:Cho 19,5 gam kẽm phản ứng với 7 lít khí clo, thu được 36,72 gam muối clorua ZnCl2. Tính hiệu suất của phản ứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Lô Đề Miền Bắc Bạn Nên Nắm Được, Tổng Hợp Cách Đánh Lô Đề Và Tỷ Lệ Ăn 3 Miền Bắc

Giải

Ta có:nZn= 19,5/65 = 0,3 (mol)

nCl2= 7/22,4 = 0,3125 (mol)

nZnCl2= 0,27 (mol)

Phương trình phản ứng: Zn + Cl2→ ZnCl2

Theo phương trình bên trên ta thấy, nCl2> nZn=> Zn là chất thiếu, nên hiệu suất sẽ tính theo số mol chất thiếu.

=> nZnphản ứng= nZnCl2= 0,27 (mol)

Hiệu suất phản ứng:

H = (số mol Zn phản ứng x 100) /số mol Zn ban đầu = 0,27 x 100/0,3 = 90%

Ví dụ 4:Nung 4,9 g Kali clorat KClO3bao gồm xúc tác thu được 2,5 g Kali clorua KCl và khí oxi. Tính hiệu suất của phản ứng.

Giải:

- Vì ko biết phản ứng gồm xảy ra hết hay không yêu cầu ta sẽ tính những thông số dựa theo sản phẩm thu được.

Xem thêm: Đi Vệ Sinh Bị Chảy Máu Hậu Môn Là Bệnh Gì, Đi Vệ Sinh Ra Máu Tươi Ở Hậu Môn Là Bệnh Gì

nKCl= 2,5/74,5 = 0,034 mol

Phương trình phản ứng:

2KClO3→2KCl + 3O2

Từ phương trình, ta gồm nKClO3phản ứng = nKCl= 0,034 mol

=> Khối lượng Kali clorat thực tế phản ứng:mKClO3= 0,034.1225 = 4,165 (g)

Vậy hiệu suất phản ứng được xác định là:

H = 4,165/4,9 x 100% = 85%

Ví dụ 5:Tính khối lượng natri cùng thể tích khí clo (đktc) để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl), mang lại hiệu suất phản ứng là 75%.

Giải

nNaCl= 8,775/ 58,5 = 0,15 mol

2Na + Cl2→2NaCl

Theo phương trình phản ứng, ta tất cả nNa= nNaCl=> mNa lý thuyết= 0,15.23 = 3,45 (g)

nCl2= ½ nNaCl=> VCl2 lý thuyết= 0,075.22,4 = 1,68 (l)

Vì hiệu suất phản ứng là 75% bắt buộc ta có:

Khối lượng natri thực tế: mNa thực tế= 3,45 x 100/ 75 = 4,6 (g)

Thể tích khí Clo thức tế: VCl2 thực tế= 1,68 x 100/75 = 2,24 (l)