Bài tập lập báo cáo tài chính

  -  

những bài tập kế toán tài chính tất cả giải thuật – Phần 1 Một đơn vị có 2 đơn vị chức năng cửa hàng A & B marketing các tỉnh, đơn vị chức năng đại lý có tổ chức triển khai kế toán thù riêng biệt, kế toán thù hàng tồn kho theo phương pháp kê knhị thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng có tình hình sale nhỏng sau:


Bạn đang xem: Bài tập lập báo cáo tài chính

*

Yêu cầu: Lập cây viết tân oán nhật ký những nghiệp vụ kinh tế gây ra tại đơn vị, đơn vị cửa hàng A và B.quý khách hàng vẫn xem: các bài luyện tập lập báo cáo tài chính tất cả lời giải

chúng tôi chi chi phí mặt cung cấp vốn mang đến A 200.000.000đ, cấp cho vốn mang lại B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá chỉ 150.000.000đ, sẽ hao mòn 50.000.000đ.quý khách sẽ xem: bài tập lập report tài chính

+ Kế toán thù trên cửa hàng :

a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000

Có TK 1111 200.000.000

b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000

Nợ TK 214 50.000.000

Có TK 211 150.000.000

+ Kế toán thù tại cơ sở A:

Nợ TK 1111 200.000.000

Có TK 411 200.000.000

+ Kế toán thù tại đại lý B:

Nợ TK 211 150.000.000

Có TK 214 50.000.000

Có TK 411 100.000.000

+ Kế tân oán tại công ty

a/ Nợ TK 157 100.000.000

Có TK 156 100.000.000

b/ Nợ TK 1381 10.000.000

Có TK 157 10.000.000

+ Kế tân oán tại cơ sở A

Nợ TK 156 110.000.000

Có TK 336(Cty) 110.000.000

+ Kế tân oán tại công ty

Nợ TK 1368(B) 9.900.000

Có TK 1121 9.900.000

+ Kế toán tại cửa hàng B

Nợ TK 331 9.900.000

Có TK 336(Cty) 9.900.000 Bài viết: ” Bài tập kế tân oán tài thiết yếu gồm giải thuật – Phần 1 “

Theo lệnh đơn vị, A gửi đến B lô hàng hóa giá bán không thuế bên trên hoá đối kháng 30.000.000đ, giá chỉ xuất kho 28.000.000đ.

Xem thêm: Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Là Gì ? Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Là Gì


Xem thêm: Toàn Bộ Kiến Thức Về Danh Động Từ Là Gì, Danh Động Từ Là Gì


Đơn vị đại lý B nhận đủ sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

+ Kế toán thù trên các đại lý A:

a/ Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000

Có TK 3331 3.000.000

Có TK 512 30.000.000

b/ Nợ TK 632 28.000.000

Có TK 156 28.000.000

+ Kế toán thù tại cơ sở B

Nợ TK 156 30.000.000

Nợ TK 133 3.000.000

Có TK 336(Cty) 33.000.000

+ Công ty Nợ TK 1368(B) 33.000.000

Có TK 336(A) 33.000.000

Đơn vị cơ sở B chi tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao áp dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn). quý khách hàng sẽ xem bài bác viết: “các bài tập luyện kế toán tài chính tất cả lời giải – Phần 1 “

+ Kế tân oán tại đại lý B:

Nợ TK 411 800.000

Có TK 1111 800.000

+ Kế toán tại Công ty

Nợ TK 1111 800.000

Có TK 1361(B) 800.000

Kế tân oán tại cơ sở A

a/ Nợ TK 111 121.000.000

Có TK 33311 11.000.000

CóTK 511 110.000.000

b/ Nợ TK 632 110.000.000

Có TK 156 110.000.000

Trung tâm A lập bảng kê hàng bán ngơi nghỉ nghiệp vụ 2 gởi đơn vị cùng đơn vị vẫn lập hoá đối chọi gởi A. cửa hàng cũng đã giải pháp xử lý sản phẩm thiếu hụt nguyên ổn nhân do xuất nhầm, tiến hành kiểm soát và điều chỉnh sổ sách.

+ Kế toán thù trên Công ty