ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Tên cơ quan bên nước tốt cơ cấu cơ sở bên nước bởi giờ đồng hồ Anh cũng ham các biên dịch quyên tâm, như mong muốn trải qua Phú lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG phép tắc thương hiệu tiếng Anh của những cơ quan ban ngành đoàn thể của toàn quốc, nhằm thống tốt nhất vấn đề dùng giờ Anh giữa những cơ sở ssinh hoạt cùng nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu.

Phú lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTPhường. về thực hành lý lẽ công chứng

Quý Khách vẫn xem: Ubnd giờ đồng hồ anh là gìquý khách đang xem: ủy ban quần chúng tỉnh giấc tiếng anh là gì


Bạn đang xem: ủy ban nhân dân tỉnh tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, thương hiệu phòng ban, chức vụ lãnh đạo, công hội chứng bằng tiếng Anh

Prúc lục ban hành kèm theo Thông bốn số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, thương hiệu những phòng ban, đơn vị với chức vụ chỉ đạo, cán cỗ công chức vào hệ thống hành chủ yếu đơn vị nước sang giờ Anh nhằm thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giờ Anh là gì?

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu như có)
Nước Cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa toàn nước tiếng Anh là gì?

Nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam

Nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa toàn quốc giờ Anh là Sociadanh mục Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội công ty nghĩa VN giờ Anh là gì?Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa xóm hội nhà nghĩa toàn nước tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamPhó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa VN giờ đồng hồ Anh là Vice President of the Sociamenu Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, các Sở, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (giả dụ có)
nhà nước nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc chống giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Sở Công an giờ Anh là gì?Bộ Công anSở Công an giờ đồng hồ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Sở Ngoại giaoSở Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Sở Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Tư phápBộ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Sở Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhSở Tài chủ yếu giờ Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ Công Thương thơm giờ Anh là gì?Sở Công Thương

Bộ Công Tmùi hương giờ Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Sở Lao cồn – Thương binch với Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao đụng – Tmùi hương binc cùng Xã hộiSở Lao rượu cồn – Thương thơm binh với Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids & Social AffairsMOLISA
Sở Giao thông vận tải đường bộ giờ Anh là gì?Sở Giao thông vận tảiSở Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Sở Xây dựng tiếng Anh là gì?Sở Xây dựngSở Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Ministry of ConstructionMOC
Sở Thông tin cùng Truyền thông giờ Anh là gì?Sở tin tức và Truyền thôngBộ tin tức cùng Truyền thông giờ Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạoSở Giáo dục cùng Đào tạo thành giờ đồng hồ Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông buôn bản giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônSở Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng giờ Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ tiếng Anh là gì?Bộ Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch với Đầu tư giờ đồng hồ Anh là Ministry of Planning & InvestmentMPI
Sở Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Nội vụSở Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Ministry of Home AffairsMOHA
Sở Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếSở Y tế giờ Anh là Ministry of HealthMOH
Sở Khoa học với Công nghệ giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Khoa học và Công nghệSở Khoa học tập với Công nghệ giờ Anh là Ministry of Science and TechnologyMOST
Bộ Văn uống hóa, Thể thao với Du lịch giờ Anh là gì?Bộ Văn uống hóa, Thể thao cùng Du lịchSở Văn hóa, Thể thao với Du lịch giờ Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ Tài nguyên cùng Môi ngôi trường tiếng Anh là gì?Sở Tài nguim cùng Môi trườngBộ Tài ngulặng cùng Môi trường giờ Anh là Ministry of Natural Resources & EnvironmentMONRE
Tkhô giòn tra Chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh khô tra Chính phủThanh tra Chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng Nhà nước cả nước tiếng Anh là gì?Ngân hàng Nhà nước Việt NamNgân sản phẩm Nhà nước toàn nước giờ đồng hồ Anh là The State Bank of Viet NamSBV
Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban Dân tộc giờ đồng hồ Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Vnạp năng lượng chống Chính phủ giờ đồng hồ Anh là gì?Văn uống chống Chính phủVăn uống phòng nhà nước tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ bỏ “Viet Nam” tiếng Anh gửi sang trọng tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch lịch sự giờ đồng hồ Anh là “Vietnamese”

– Slàm việc hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí MinhGiám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho Chi Minch National Academy of Politics and Public AdministrationPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia TP HCM tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giờ Anh là Vice President of Ho Chi Minch National Academy of Politics & Public AdministrationChủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt NamChủ tịch Viện Khoa học cùng Công nghệ toàn nước tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Science & TechnologyPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ toàn nước giờ Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập và Công nghệ toàn quốc giờ đồng hồ Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science & TechnologyChủ tịch Viện Khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt NamChủ tịch Viện Khoa học Xã hội VN giờ đồng hồ Anh là President of Viet Nam Academy of Social SciencesPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội toàn quốc giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội toàn quốc giờ đồng hồ Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị chức năng với chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị chức năng cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Vnạp năng lượng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Văn uống phòngVăn uống chống tiếng Anh là Office
Chánh Văn uống phòng giờ Anh là gì?Chánh Vnạp năng lượng phòngChánh Văn phòng giờ đồng hồ Anh là:Chief of Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng chống tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh Văn phòng giờ Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

Cục

Cục giờ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director
Phó Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ Anh là Deputy Director
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó Trưởng Ban giờ Anh là Deputy Head
Chi viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cụcChi cục giờ Anh là Branch
Chi cục trưởng giờ Anh là gì?Chi cục trưởngChi viên trưởng tiếng Anh là Manager
Chi viên phó tiếng Anh là gì?Chi viên phóChi cục phó giờ đồng hồ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng chống giờ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng giờ Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên Hà Nội, đô thị, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị chức năng trực thuộc

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ đô Thành Phố Hà Nội giờ Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô Hà Nội Thủ Đô giờ đồng hồ Anh là Hà Nội Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho Chi Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Tỉnh giờ Anh là Province

Ví dụ: Ha Nam Province

Quận, Huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận Ba Đình

Quận, Huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: Ba Dinc District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: Xã Quang Trung

Xã tiếng Anh là Commune

Ví dụ: Quang Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ đồng hồ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban dân chúng (những cấp trường đoản cú thị trấn trực thuộc Trung ương, tỉnh giấc mang lại làng, phường) tiếng Anh là gì?Ủy ban quần chúng.

Xem thêm: My Talking Tom - Con Mèo Biết Nói Tiếng Người


Xem thêm: Danh Sách Tin Tức - Vltk Công Thành Chiến


# (các cung cấp từ thị thành trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho làng, phường)
Ủy ban quần chúng. # (những cấp cho từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- UBND Thành phố Hồ Chí Minh- UBND thức giấc Lạng Sơn– Ủy Ban Nhân Dân thị xã Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho Chi Minch City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– UBND buôn bản Mễ Trì tiếng Anh là gì?Ủy Ban Nhân Dân làng mạc Mễ Trì– Ủy Ban Nhân Dân thôn Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền– UBND phường Tràng Tiền giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Vnạp năng lượng chống tiếng Anh là gì?

Văn uống phòng

Văn phòng giờ đồng hồ Anh là Office
Ssinh sống tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Ssống Ngoại vụ Hà Nội

Ssinh hoạt giờ đồng hồ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng (trực ở trong UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND)Phòng (trực ở trong UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xã, Thị trấn giờ đồng hồ Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng mạc Sầm SơnThị buôn bản, Thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa pmùi hương những cấp

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố Sài Gòn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành thị Hồ Chí Minh– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị trấn Hồ Chí Minh giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minch City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Hà Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc Hà Nam– Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành thị Huế– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị thành Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng xóm Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thôn Đình Bảng– Chủ tịch Ủy ban dân chúng làng Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinch Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là Member of the People’s Committee
Giám đốc Ssinh hoạt tiếng Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc SởPhó Giám đốc Ssinh sống tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh Văn uống chống tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn uống chống giờ Anh là gì?Phó Chánh Văn uống phòngPhó Chánh Văn uống chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Tkhô nóng tra giờ đồng hồ Anh là gì?Chánh Tkhô hanh traChánh Tkhô giòn tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô hanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh khô traPhó Chánh Thanh hao tra giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng giờ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là Deputy Head of Division
Chulặng viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuim viên cao cấpChuim viên cao cấp giờ Anh là Senior Official
Chulặng viên bao gồm giờ Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuim viênChuyên ổn viên giờ Anh là: Official
bởi thế, văn uống bản này cũng đáp ứng phần như thế nào thương hiệu những chính quyền sở bằng tiếng Anh, xuất xắc máy bộ đơn vị nước nước ta bởi tiếng Anh đã có được ghi rất đầy đủ trong phụ lục này, từ kia giúp thống độc nhất bản dịch so với tên tổ chức chính quyền đoàn snghỉ ngơi.