Jack Of All Trades Là Gì

  -  

Anh B: "Đụng đến công nghệ là món tủ của tao. Tao biết trường đoản cú A-Z, từ bỏ AR, VR mang đến trí tuệ nhân tạo, tự lập trình sẵn website cho lập trình game, từ bỏ có tác dụng phần cứng cho làm cho ứng dụng..."

Anh A: "Ôi trời gì mà mày đa-zi-năng thừa vậy! Ê vậy tao bao gồm chiếc phầm mềm này đề xuất dìm diện khuôn mặt. Mày giải đáp tao phía làm được không?"

Anh B: "Ờ thí