For the time being nghĩa là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ loto09.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: For the time being nghĩa là gì

*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Alps Pointing Device Driver Là Gì ? Nó Ảnh Hưởng Gì Đến Máy Tính Không ?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn loto09.com English loto09.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Mũi Tên Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語