Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì?

  -  
Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 11 (tất cả đáp án): Cuộc kháng chiến phòng quân xâm chiếm Tống (1075 - 1077) !!

* Hướng dẫn giải

Chọn đáp án:A

Giải thích: Sở phép tắc thành văn đầu tiên của nước ta là cỗ Hình thư, vì nhà Lý phát hành năm 1042.


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 10 (có đáp án): Nhà Lý đẩy mạnh việc làm phát hành giang sơn !!


*